Om klubben

 BRK:s årsmöte 2016

Se vidare under aktiviteter.

 

 

 

 

Blekinge RasfjäderfäKlubb är en lokal klubb som är ansluten till Svenska Rasfjäderfäförbundet och tillämpar således de stadgar och förordningar som gäller där.

B.R.K. är den klubb som ökat mest i medlemsantal dom senaste åren och är idag, faktiskt, tredje  största klubben i Sverige.

Från och med 2014 så ingår även Kristianstadortens DvärghönsKlubb också i BRK.

 Glädjande nog så märker vi ett stigande intresse, inte bara i Blekinge, utan även från våra grannar i Skåne och Småland.

Välkommen som medlem du också!

Du behöver inte vara intresserad av att ställa ut djur för att vara medlem i BRK, det räcker med ett allmänt intresse för fjäderfä!!